Hari-hari Besar Islam

12 Des 2012

Sejarah singkat Kalender Hijriah

Penentuan dimulainya sebuah hari/tanggal pada Kalender Hijriyah berbeda dengan pada Kalender Masehi. Pada sistem Kalender Masehi, sebuah hari/tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Namun pada sistem Kalender Hijriah, sebuah hari/tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut, berikut sejarahnya:

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ra, beliau pernah mengutarakan gagasannya mengenai perlunya menetapkan kalender islam yg akan dipakai sebagai penanggalan dalam urusan administrasi dalam kekhalifahan dan sebagai kebutuhan kaum muslimin. Pada masa itu penanggalan yg dipakai umat muslim berbeda-beda. Ada yg memakai penanggalan gajah(thn gajah). ada pula yg memakai penanggalan dilihat dari awal mula Rasulullah hijrah.

Namun, gagasan khalifah pertama tersebut baru dapat direalisasikan ketika khalifah kedua Umar bin Khattab ra menjabat. menurut sumber Al-Baruni menyatakan bahwa, khalifah umar mnerima surat dari gubernur basrah yang isinya tentang kebingungan sang gubernur tentang tanggal agenda kegiatan yg diberikan oleh khalifah, dan permintaan gubernur basrah untuk segera dibuat ketetapan Kalender dalam islam yang seragam. Surat dari gubenur basrah ini pun ditanggapi oleh khalifah umar dengan suatu yg urgent dan serius.

Maka khalifah umar pun mengadakan musyawarah dengan para sahabat, pemuka-pemuka suku dan agama. Didalam pertemuan itu telah dicari momentum yang sangat tepat dijadikan patokan sebagai awal dari Tahun baru islam. Beberapa momentum penting yang diusulkan sebagai dasar penetapan awal tahun islam antara lain:
  • Dihitung dari hari kelahiran Rasulullah
  • Dihitung dari hari Rasulullah menerima wahyu pertama di gua Hira yang merupakan awal tugas kenabiannya.
  • Dimulai dari tanggal dan bulan Rasulallah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah.
  • Dihitung dari hari wafatnya Rasulullah.
Namun, untuk usul 1&2 ditolak karena menimbulkan peselisihan pendapat diantara mereka, adapun usul ke-4 ditolak juga karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kaum muslimin dalam kesedihan yang berkepanjangan karena mengenang beliau. Pada akhirnya forum pun menyetujui dengan usulan yang ke-3, bahwa permulaian tahun islam pada saat Rasul melakukan hijrah dari mekah ke madinah.
Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa yang mengusulkan opsi ke-3 adalah Ali bin Abi Thalib "kita memulai penanggalan dari peristiwa hijrahnya Rasullullah dari mekkah yang saat itu penuh dengan kemusyrikan" kemudian umar mengamininya dan berkata "Hijrah adalah momentum yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan"

Tetapi, ketika sahabat telah sepakat menjadikan hijrah nabi sebagai permulaan kalender islam, timbul persoalan lain yaitu tentang permulaan bulan kalender tersebut. Ada yang mengusulkan pada bulan rabiul awwal(bln rasul sampai di madinah), namun ada pula yang mengusulkan bulan muharram. Namun akhirnya khalifah umar memutuskan bahwa tahun 1 islam/hijriah bertepatan dengan tnggal 16 juli 622 M. Dngan demikian, antara permulaan hijrah nabi dan permulaan kalender islam terdapat jarak sekitar 82 hari. Yaitu di bulan Muharram.
kenapa bulan muharram yang dipilih karena pada bulan tersebut adalah bulan dimana nabi berniat untuk berhijrah. Selain itu, di bulan inilah para jamaah haji telah selesai dan kembali pulang kenegrinya masing-masing. Dengan adanya keputusan demikian nabi seolah-olah sebagai permulaan kebangkitan islam.

  • Berikut Ini Hari-hari Besar Islam
1-10 Muharam
Keistimewaan 10 Muharam diterangankan dalam hadis ra Abu Hurairah, bahwa Allah SWT. telah mewajibkan Bani Israil berpuasa sehari dalam satu tahun, yakni pada hari Asyura. Oleh sebab itu Nabi Muhammad saw menganjurkan umatnya dan melapangkan keluarganya pada hari itu. Karena orang yang melapangkan keluarganya pada hari itu akan dilapangkan oleh Allah kehidupannya sepanjang tahun. nabi juga bersabda, "Hari Asyura adalah hari puasa bagi orang Quraisy di zaman jahiliyah, dan Rasulullah saw mempuasakannya. Ketika tiba di Madinah, beliau mempuasakanya dan menyuruh orang banyak mempuasakannya." (H.R. Aisyah). dengan demikian berpuasa pada hari Asyura, hukumnya sunnah.

10 Muharram dianggap hari besar Islam karena pada hari ini banyak terjadi peristiwa penting, dan hari kemenangan para pejuang penegak kebenaran. Pada hari itu terjadi :

Allah SWT menjadikan 'Arasy.
Allah SWT menjadikan Malaikat Jibril as
Allah SWT menjadikan Lauh Mahfuzh
Hari Pertama Allah SWT menciptakan Alam
Hari Pertama Allah SWT menurunkan rahmat
Hari Pertama Allah SWT menurunkan hujan dari langit
Nabi Adam as. bertoubat kepada Allah SWT, dan tobatnya diterima sehingga ia bersih dari dosa
Nabi Idris as diangkat oleh Allah SWT ketempat yang lebih tinggi
Nabi Nuh as diselamatkan oleh Allah SWT ketika banjir merendam umatnya yang zalim
Nabi Ibrahim as diselamatkan oleh Allah SWT dari pembakaran Raja Namrud
Allah SWT menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa as.
Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Mesir, setelah meringkuk beberapa tahun akibat fitnah Siti Zulaiha.
Nabi Ya'qub as disembuhkan oleh Allah SWT dari penyakit yang dideritanya.
Nabi Yunus as dikeluarkan dari perut ikan paus, setelah berada didalamnya selama 40 hari 40 malam
Allah SWT mengijinkan Nabi Musa as membelah laut merah untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya
Kesalahan Nabi Daud as diampuni oleh Allah SWT
Nabi Sulaiman as dikaruniai Allah SWT kerajaan besar.

12 Rabiul Awal
Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diselenggarakan oleh Sultan Salahudin al Ayyubi ketika menghadapi pasukan salib. Peringatan itu dijadikan sarana untuk mengobarkan semangat juang dan berkorban , untuk menyelamatkan umat Islam. dan akhirnya Salahuddin al Ayyubi berhasil memimpin tentara Islam memasuki Yerusalem.

27 Rajab
Pada malam tanggal 27 Rajab ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur, datanglah malaikat Jibril dan Mikail. Kedua malaikat itu membawaNabi ketelaga Zam-zam yang tidak jauh dari Baitullah, Ka'bah. Ditempat itulah dada Nabi Muhammad SAW dibedah dan hatinya disucikan dengan air zam-zam. Setelah segala "kotoran" hati ( sifat - sifat buruk seperti : sombong, iri, dengki, rakus dan lain sebagainya) dihilangkan, Jibril mengisinya dengan ilmu, iman, hikmah dan keyakinan. Kemudian jibril membubuhkan cap kenabian pada pundak Nabi Muhammad SAW. Dari telaga zam-zam mereka berangkat ke Masjidil Aqsha dengan mengendarai Buraq (menurut riwayat Said bin Musayyit, Buraq itu kendaraan nabi Ibrahim yang biasa dipakai ke Baitullah - Mekah, sedangkan menurut para ahli tafsir modern Buraq berasal dari kata "Barqun" artinya dalam bahasa Indonesia ialah Kilat). Ditengah perjalanan Jibril beberapa kali meminta Nabi turun dan melaksanakan shalat. Pertama di Yasrib yang kemudian dikenal dengan Madinah, Kedua di Madyan, Ketiga di Bukit Thursina, keempat di Baitlehem. Sesampainya di Masjidil Aqsha, Nabi Muhammad SAW disambut oleh para nabi terdahulu dan para malaikat dan Nabi Muhammad SAW brtindak sebagai Imam selesai Shalat oleh Malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW disuguhkan dua gelas minuman yang satu berisi Susu yang lainya berisi Arak. Rasulullah memilih minuman yang berisi Susu.

Sesaat kemudian Rasul bersama Jibril melanjutkan perjalanan Mi'raj (alat untuk naik, Yang dimaksudkan adalah alat untuk naik bagi arwah anak cucu Adam as) ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat tertinggi diatas langit ketujuh. Dengan demikian mereka melintasi pintu-pintu langit dari yang pertama sampai pintu langit ketujuh. Yang masing - masing dijaga oleh malaikat. Dilangit pertama Nabi Muhammad Saw bertemu dengan Nabi Adam as. Di langit kedua Nabi Muhammad Saw bertemu dengan Nabi Isa as, Nabi Yahya as dan Nabi Zakaria as, dilangit ketiga Nabi Muhammad Saw bertemu dengan Nabi Yusuf as, dilangit ke empat Nabi Muhammad Saw bertemu dengan Nabi Idris as, di langit kelima Nabi Muhammad Saw bertemu dengan Nabi Harun as dan dilangit keenam Nabi Muhammad Saw bertemu dengan Nabi Musa as, dilangit ketujuh Nabi Muhammad Saw menyaksikan Baitul Makmur yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 Malaikat tanpa keluar lagi. Selanjutnya sampai lah Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Setelah menerima Perintah Shalat Nabi Muhammad SAW kembali kebumi.

15 Syaban
Kebesaran hari ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. " Malaikat Jibril mendatangiku pada malam Nishfu (15) Sya'ban , seraya berkata Hai Muhammad, malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Bangunlah dan Shalatlah, angkat kepalamu dan tadahkan dua tanganmu kelangit. rasulullah saw bertanya, mengapa malam ini, Jibril ? Jibril menjawab Malam ini dibukakan 300 pintu rahmat. Tuhan mengampuni segala kesalahan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali tukang sihir, tukang nujum, orang bernusuhan, orang yang terus-menerus minum khamar(arak atau minuman keras), terus menerus berzina, makan riba, durhaka kepada ibu bapak, orang yang suka mengadu domba dan orang yang memutuskan silahturahim. Tuhan tidak mengampuni mereka sampai mereka bertobat dan meninggalkan kejahata-kejahatan itu."

Rasulullah pun keluar, lalu mengerjakan Shalat (sendirian) dan menangis dalam sujudnya, seraya berdoa, "Yaa Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab dan siksa-Mu serta dari kemurkaan-Mu. Tiada kubatasi puji-pujian kepada-Mu sebagaimana Engkau telah memuji diri-Mu. Maka bagi-Mulah segala puji-pujian itu hingga Engkau rela " ( H.R. Abu Hurairah). Oleh karenanya malam tersebut sangat baik untuk beribadah dan memohon ampunan dari Allah SWT.

17 Ramadhan
Pada malam 17 Ramadhan pertama kali diturunkan ayat Al-qur'an ketika Rasulullah SAW. menyepi digoa Hira Jabal Nur sekitar enam kilometer dari kota Mekah.

1 Syawal
Pada hari itu Allah SWT membersihkan segala dosa umat Islam yang telah menunaikan puasa Ramadhan sebulan penuh dan membayar zakat fitrah, sehingga seperti bayi yang baru lahir.

10 Zulhijjah
Disebut juga hari raya Qur'ban, kata Dzulhijah berasal dari bahasa Arab, Dzul (punya) dan Hijjah (haji). Artinya "Yang punya haji".

  • Demikianlah semoga bisa bermanfa`at dan menambah wawasan panjenengan sob... Good Luck.

SILAHKAN GUNAKAN FACEBOOK COMMENTARNYA JIKA TIDAK MEMILIKI URL BLOG ATAU SITUS LAINNYA SOB...?? TRIMAKASIH.

Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

 
 
 

Pengikut